Header image
sanden
 
 

Velkommen til Selje Panorama

 

Vi ønsker fremtidige beboere velkommen til et bygg som vi vil gjøre til et trivelig og økonomisk sted å bo.

Selje Panorama var et eksisterende bygg som ble planlagt bygget om til leiligheter. Våren 2012 ble det bestemt at bygget skulle rives, og bygges nytt.Salgsprosessen er i gang og forventet byggestart er våren 2013.

Plasseringen er solrik og utsikten mot sjøen gir høy kvalitet til leilighetene. Atkomsten er god og området bak bygget vil bli brukt til parkeringsplasser. Vi skal ha et fint uteareal uten trafikk foran bygget. Bygget har god atkomst og det er kort veg til barnehage og skule.
Leilighetene i 2 og 3 etasje har utsikt mot sjø. Det bygges balkonger for alle leiligheter. Leilighetene i 1 etasje vil få terrasse fremfor bygget.